Rules :

monitormu

PUISI dari RUSSIA

( balik kepalamu, baca dari bawah)

[bɐɥlndı : hq ]
nɯɐʞ ɐɯɐs ɐʞns nʞɐ
n ǝ^ol I

nɯɐʞ ʇds ƃuɐh ɐpɐ ʞɐpıʇ nʞdnpıɥ ɯɐlɐp
nʞɥnsnɯ ɥɐlɐpɐ nʞɐ
nʞuɐdɐʇǝʇǝʞ ɥɐsıʞ ɥɐlıuı
ɐhuʇɐɥılǝɯ ʇɐdɐp ʞɐpıʇ nɯɐʞ

ıʇɐɥ ıp nɯɯnhuǝs sɐdǝluʞ uɐʞʞɐʇ
uɐƃuɐ ɯɐlɐp ıɐnqnʞ nɯuɐƃuɐhɐq
ıuı ɯɐlɐɯ nɯɐɯɐu ʇnqǝs nʞ
nɯɐʞ uɐʞɐdnl ɐsıq ʞɐʇnʞ ɥnƃƃuns

nɯuǝɯǝʇ nʞɐ ıdɐʇ ‘nɯɐʞ ɐɯɐs ɐʞns nʞɐ
ɐsɐɥɐq-ǝq nʞɯɐıp ‘ƃuoɯoƃu ıɐpuɐd nɯɐʞ
ƃuǝʇuɐƃ ɥıqǝl nʞɐ ‘sıuɐɯ nɯɐʞ
uɐlɐhɐɥʞ ʞɐhuɐq nʞɐ ‘ɐʇılɐǝj ɥnuǝd nɯɐʞ

ɐlıƃ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s